Subsidieloket LEADER De Brabantse Peel is officieel geopend

Subsidieloket Leader de Brabantse Peel is geopend

Vanaf donderdag 18 april is het subsidieloket voor LEADER De Brabantse Peel officieel geopend. Dit loket is er voor iedereen die een goed idee heeft om zijn of haar dorp in de Brabantse Peel een nog fijnere plek te maken om te leven. Dit bestrijkt een gebied vanaf Noord-Limburg tot en met Maashorst en Land […]

LEADER De Brabantse Peel bij Ontmoeting natuurgebied De Maashorst

Brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst

Onze LEADER-coördinator Sonja van Uden was gisteravond op uitnodiging van Gemeente Maashorst aanwezig bij een nieuwe brede informatie- en participatiebijeenkomst: Ontmoeting natuurgebied De Maashorst. Tijdens de bijeenkomst stonden verschillende ontwikkelingen in natuurgebied De Maashorst centraal. Natuurontwikkeling is één van de drie pijlers van LEADER De Brabantse Peel. Een mooie kans om onszelf te presenteren! Inwoners […]

Openstelling LEADER-loket

Op dit moment wachten we vol spanning op de opstelling van het LEADER loket. Die laat nog even op zich wachten. Ondertussen kun je wel alvast aan de slag met je aanvraag! Dat de LEADER De Brabantse Peel aanvraag is goedgekeurd is, wil helaas niet zeggen dat aanvragen ook direct ingediend kunnen worden. Daarvoor zijn […]

Eerste bijeenkomst LAG (Lokale Actie Groep)

We zijn gestart! Op maandag 18 december kwam de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER de Brabantse Peel voor de eerste keer bij elkaar. Zij verzorgen samen de uitvoering van het LEADER programma.  Op maandag 18 december kwam onze Lokale Actie Groep (LAG) bij elkaar voor een eerste vergadering. Dit is een gevarieerde groep inwoners […]

LEADER-subsidie van € 2,5 miljoen voor verbetering leefbaarheid platteland in de Brabantse Peel

De Brabantse Peel ontvangt € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma om de leefbaarheid in het landelijk gebied te bevorderen. Projecten van inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers komen in aanmerking voor de subsidie. Centraal staat dat LEADER door en voor de inwoners is. Begin 2024 gaat het subsidieprogramma open. Het is overduidelijk dat de inwoners […]