Organisatie

De uitvoering van het LEADER-programma is in handen van de Lokale Actie Groep (LAG). De LAG  bestaat uit bewoners, ondernemers, en vertegenwoordigers uit de gemeente. Sonja van Uden ondersteunt als coördinator, namens Innovatiehuis de Peel, de LAG in de uitvoering van het LEADER programma.

Coördinator Sonja van Uden

Als LEADER-coördinator is Sonja van Uden de verbindende schakel in de Brabantse Peel. Sonja denkt mee met de initiatiefnemers en beantwoordt vragen over het LEADER-subsidietraject. Als coördinator weet zij wat er leeft en speelt in onze regio.  

LAG

De LAG (Lokale Actie Groep) bestaat uit 10 leden. Samen beoordelen zij alle subsidieaanvragen, maar zij doen nog veel meer dan dat. De leden kennen de Brabantse Peel als geen ander en roepen proactief bewoners, ondernemers en organisaties op om hun projecten in te dienen voor een LEADER-subsidie. Waar nodig activeren en faciliteren zij inwoners en organisaties om samen de leefbaarheid van het platteland te bevorderen. Samen zijn de LAG-leden de trekkers van het LEADER-programma.

LAG-leden

Naam Vanuit
Mario Berkers Deurne, Someren, Asten
Peter Hermens Maashorst
Liza Simons (voorzitter) Gemert-Bakel
Karin Thuis Meierijstad
Jos van den Boogaart Land van Cuijk
Ron van de Berkmortel Laarbeek
Jeroen van de Heuvel Maashorst
Hanneke Kohlmann Boekel
Mattijs Bouwmans Helmond
Geert Dekker (vice-voorzitter) Waterschap Aa en Maas

Stimulus en Provincie Noord Brabant

In de uitvoering werkt de LAG samen met de Provincie Noord-Brabant en Stimulus. De provincie is de opdrachtgever voor de LEADER-gebieden in Noord-Brabant, en delegeert de uitvoeringstaken aan Stimulus. Stimulus werkt nauw samen met de LAG voor de beoordeling van de subsidieaanvragen.

Nadat een subsidieaanvraag positief is beoordeeld, voert Stimulus de financiële en inhoudelijke opvolging van het project uit. Zij stelt de subsidiebeschikking op namens de provincie Noord-Brabant, en biedt voorlichting en begeleiding bij de verantwoording van de subsidie.

Projecten

Lerend netwerk boerenambachten
Mijn Boerderijtje app
Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde
Schoolpand wordt kinderdagverblijf