Over LEADER

Je blijven thuis voelen in de Brabantse Peel! Dat is wat we samen met jou als inwoner van onze mooie regio willen bereiken. Heb jij een goed idee dat de leefbaarheid van onze regio versterkt? Dan is dit dé kans om jouw project, idee of initiatief te realiseren met behulp van de LEADER-subsidie voor de Brabantse Peel!

Wat is LEADER?

De Brabantse Peel heeft € 2,5 miljoen van het Europese LEADER-subsidieprogramma ontvangen om de leefbaarheid in onze regio te bevorderen. 

Met LEADER-subsidie krijg je als inwoner de kans om zelf projecten te starten die onze regio nog mooier maken. 

LEADER is er door en voor inwoners! LEADER is er voor jou!

Soort projecten

LEADER de Brabantse Peel is er voor nieuwe en bestaande projecten, door en voor inwoners. Vaak zijn initiatiefnemers stichtingen, verenigingen of burgercollectieven, maar ook bedrijven kunnen in aanmerking komen voor de subsidie.

Drie hoofdthema’s

Projecten moeten passen binnen één of meerdere van deze thema’s

Thema's Leader de Brabantse Peel
Samen voor elkaar

Gemeenschappen die samenwerken en elkaar ondersteunen.

Projecten gericht op de lokale productie en consumptie van voedsel en (bio)grondstoffen. Het stimuleren van de vorming van lokale korte ketens met minimale tussenkomst van tussenpersonen en transport over lange afstanden. Hiermee willen we de band tussen producenten en consumenten versterken, duurzaamheid bevorderen en de lokale economie ondersteunen.

Het nog sterker op de kaart zetten van de Peel begint bij de trots en zelfbewustzijn van de inwoners in het gebied zelf.  We willen de betrokkenheid en stem van de bewoners in de regio vergroten. Binnen dit thema horen projecten die een impuls geven aan het gevoel van trots op de Brabantse Peel en projecten die samenwerking tussen en binnen gemeenschappen versterken.

Leren van elkaar

De uitwisseling van unieke kennis en ervaringen met als resultaat een omgeving waarin iedereen kan bijdragen.

Door uitwisseling van unieke kennis en ervaring ondersteunen inwoners en gemeenschappen elkaar en wordt een omgeving gecreëerd waarin iedereen kan bijdragen en kan leren. Denk aan projecten die de ontwikkelmogelijkheden voor jongeren in de Brabantse Peel vergroten en de jeugd op het platteland houden. De ontwikkeling van jonge agrariërs die zich inzetten voor een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem. En projecten rondom ondersteuning van uitwisseling van ambacht, cultuur en wijsheden tussen generaties.

Samen gezond en veerkrachtig

Gezonde, sterke en adaptieve ecosystemen en gemeenschappen.

In het thema ‘Samen gezond en veerkrachtig’ ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan deze doelstellingen:

  • Gezond voedsel
  • Gezonde bodem, water en lucht
  • Klimaatadaptatie
  • Biodiversiteit

LEADER-gebied

Het LEADER-gebied De Brabantse Peel bestaat uit de gemeenten Asten, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Land van Cuijk, Someren, Maashorst, en Helmond, en het oostelijke gedeelte van de gemeente Meierijstad.

Projecten die gericht zijn op de steden Uden en Helmond zijn uitgesloten. Ze worden niet gezien als landelijk gebied omdat zij meer dan 30.000 inwoners hebben.

Projecten

Op dit moment zijn er nog geen projecten van start gegaan in de Brabantse Peel. Laat je inspireren door LEADER-projecten uit andere delen van Nederland!

Lerend netwerk boerenambachten
Mijn Boerderijtje app
Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde
Schoolpand wordt kinderdagverblijf