Subsidie aanvragen

LEADER-subsidie

Heb je een idee dat jouw dorp of plek kan versterken en daarmee ook onze regio? Als jouw idee past binnen de doelstellingen van LEADER De Brabantse Peel, dan kan dit zo maar een mooie financiële bijdrage opleveren!

LEADER biedt niet alleen financiële steun, maar ook begeleiding. Neem contact op met coördinator Sonja van Uden om te ontdekken hoe je jouw idee werkelijkheid kunt laten worden met LEADER-subsidie.

Is jouw project LEADER-proof?

Wil je weten of jouw project voldoet aan de selectiecriteria voor de LEADER-subsidie? Toets het hier!

Kun je de onderstaande vragen met ‘JA’, beantwoorden? Dan voldoet jouw project zeer waarschijnlijk aan de voorwaarden.

LEADER checklist

Kun je deze vragen met JA beantwoorden?
Kom in actie en neem contact op met LEADER-coördinator Sonja van Uden!

Subsidie aanvragen

Zo werkt dat!

Stap 1: Neem de checklist door. Is jouw idee LEADER-proof?

Stap 2: Neem contact op met de coördinator

Stap 3: Werk een voorlopig plan uit en regel het gedeelte dat je zelf moet financieren

Stap 4: Stuur het voortoetsformulier in en presenteer je voorlopig-plan aan de Lokale Actie Groep (LAG)

Stap 5: Ga aan de slag met je subsidie-aanvraag

Stap 6: Bespreek de subsidie-aanvraag met de coördinator

Stap 7: Dien de subsidie-aanvraag in bij Stimulus

Stap 8: Beoordeling door de Lokale Actie Groep & advies aan de provincie

Stap 9: Wacht op het besluit door de provincie Noord-Brabant

Stap 10: GO!

Subsidiebedragen

Kleine ontwikkelprojecten

Voor inwoners, ondernemers en organisaties die een idee of concept willen onderzoeken op haalbaarheid. Het gaat hierbij om een nieuw innovatief product, dienst of werkwijze, niet om de haalbaarheid van een projectaanvraag. Of kleinschalige realisatieprojecten die aansluiten bij de LEADER-thema’s.

Voor kleine ontwikkelprojecten is een subsidie van minimaal €3.000 tot maximaal €15.000 mogelijk. De subsidie bedraagt 80% van de totale projectkosten. Projecten hebben daarmee een maximale projectomvang van €18.750.

* Kleine ontwikkelprojecten hebben een doorlooptijd van 13 weken.

Impactprojecten

Voor de realisatie van grootschalige initiatieven en projecten die aansluiten bij de LEADER-thema’s en doelen.

Vanuit LEADER is voor impactprojecten een subsidie mogelijk van minimaal €15.000 tot maximaal €125.000. De subsidie bedraagt 60% van de totale kosten. Projecten hebben daarmee een maximale projectomvang van €208.300.

* Impactprojecten hebben een doorlooptijd van 22 weken.