Eerste bijeenkomst LAG (Lokale Actie Groep)

We zijn gestart! Op maandag 18 december kwam de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER de Brabantse Peel voor de eerste keer bij elkaar. Zij verzorgen samen de uitvoering van het LEADER programma.

 Op maandag 18 december kwam onze Lokale Actie Groep (LAG) bij elkaar voor een eerste vergadering. Dit is een gevarieerde groep inwoners van onze regio die zich in hebben gezet in het voortraject, maar zich nu ook hebben verbonden aan de uitvoering van het LEADER-programma.

Het was een vruchtbare eerste bijeenkomst! We maakten procesafspraken, hoe gaan we dit met elkaar doen? Hoe helpen we mensen om tot een aanvraag te komen? Hoe gaan we beoordelen? Daarnaast werd Liza Simons benoemt tot voorzitter van de LAG.


Over de LAG

De LAG (Lokale Actie Groep) bestaat uit bewoners, ondernemers, en vertegenwoordigers uit de gemeenten in de Brabantse Peel. Samen beoordelen zij alle subsidieaanvragen, maar doen nog veel meer dan dat. De leden kennen de Brabantse Peel als geen ander en roepen proactief ondernemers en organisaties op om hun projecten in te dienen voor een LEADER-subsidie. Waar nodig zullen zij inwoners en organisaties activeren en faciliteren om samen de leefbaarheid van het platteland te bevorderen. Samen vormen de LAG-leden de trekkers van het LEADER-programma.

 De LAG van LEADER de Brabantse Peel is nog niet helemaal compleet! We zoeken op dit moment nog enkele LAG-leden, om de groepssamenstelling zo divers mogelijk te maken

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email